Home > Ấn phẩm

Những ấn bản này có thể tải miễn phí. Chúng tôi bảo đảm dữ liệu cá nhân và địa chỉ email của bạn sẽ không được ai sử dụng ngoài Dự án RENEW.

Nếu bạn gặp trở ngại trong việc tìm kiếm thông tin bạn cần hoặc có thắc mắc gì, xin hãy liên hệ chúng tôi tại admin@landmines.org.vn.

Loading

Báo cáo 10 năm Dự án RENEW

Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động bom mìn nhân đạo của Dự án RENEW tại tỉnh QuảngTrị – 10 năm nỗ lực đem lại sự an toàn cho tính mạng người dân, giảm thiểu tai nạn và thương vong gây ra bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, chung tay xây dựng […]

Loading