Home > Who we are > Nhân sự, Programmes > Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Quản lý Hoạt động, Chương trình Khảo sát và Rà phá bom mìn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Nguyễn Thị Diệu Linh phụ trách lập kế hoạch, thực hiện, điều phối, giám sát và quản lý chất lượng hoạt động hiện trường của Dự án RENEW đảm bảo tuân thủ Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn của RENEW, Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế và chiến lược chương trình. Ngoài ra Linh có trách nhiệm đào tạo/phát triển năng lực cho nhân viên địa phương về kỹ thuật và quy trình giải phóng đất, phát triển phương pháp kỹ thuật và cải thiện hoạt động bảo đảm tính phù hợp, chất lượng, hiệu quả về chi phí và tác động.

Linh được cấp chứng nhận cấp độ 2 Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS), chứng chỉ khóa học về vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh và hành động bom mìn dành cho quản lý cấp cao tại Đại học James Madison, Hoa Kỳ. Linh có bằng cử nhân tiếng Anh của Đại học Khoa học Huế. Trước khi làm việc cho RENEW vào tháng 2-2009, Linh là phiên dịch kiêm cán bộ hỗ trợ cho Dự án Giảm nghèo “Chia Sẻ” do Thụy Điển tài trợ giai đoạn 2007-2008.