Ngô Xuân Hiền
Quản lý Truyền thông & Phát triển

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Ngô Xuân Hiền phụ trách truyền thông và phát triển tại Dự án RENEW. Chịu trách nhiệm trình bày và giải thích sứ mệnh và thành tựu của Dự án RENEW cho nhiều đối tượng, Hiền cung cấp thông tin ban đầu cho các yêu cầu của giới truyền thông và công chúng về các hoạt động của Dự án RENEW và đóng vai trò là đầu mối liên lạc chính cho các nhà tài trợ, đại diện chính phủ và khách đến thăm Dự án RENEW. Các nhiệm vụ khác của Hiền bao gồm lên ý tưởng và thiết kế các bài thuyết trình cũng như xây dựng các đề xuất phát triển cho hoạt động gây quỹ và các hoạt động khác.

Hiền có 15 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và chất da cam còn sót lại ở tỉnh Quảng Trị với kiến thức sâu sắc về chiến tranh Việt Nam và hậu quả của cuộc chiến. Có sự hiểu biết văn hóa thu thập từ nhiều năm làm việc với nhóm đa dạng các chuyên gia tư vấn  và chuyên gia kỹ thuật quốc tế và đi đến trên 20 quốc gia, bao gồm 4 chuyến đi đến Hoa Kỳ trong giai đoạn 2013-2023.

Giáo viên Anh văn trong hai năm tại Khe Sanh và sau đó làm chuyên viên ở Sở Nội vụ tỉnh trong 8 năm, Hiền tham gia RENEW vào tháng 6-2008. Hiền có bằng cử nhân khoa học xã hội Đại học Khoa học Huế.