Ngô Xuân Hiền
Quản lý Truyền thông & Phát triển

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Ngô Xuân Hiền làm việc với Dự án RENEW kể từ năm 2008 và phụ trách truyền thông và phát triển. Ngoài trách nhiệm giới thiệu sứ mệnh và thành tựu hoạt động của Dự án RENEW, Hiền xây dựng các bài trình bày và đề xuất gây quỹ và các hoạt động khác. Hiền có bằng cử  nhân khoa học xã hội tại Đại học Huế. Trước khi vào làm cho RENEW, Hiền công tác ở chính quyền 10 năm.