Home > Who we are > Nhân sự, Operations > Hoàng Kim CHIẾN
Hoàng Kim CHIẾN
Đội trưởng, Đội khảo sát dấu vết bom chùm số 8