Home > Tin Tức > Page 2

 21,406 total views,  15 views today

Làm cho cuộc sống người khuyết tật trở nên dễ chịu hơn: RENEW mở rộng hoạt động giúp đỡ người khuyết tật với nguồn tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Thực hiện Dự án mới này sẽ cho phép RENEW mở rộng đối tượng phục vụ ra địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế - một trong những địa phương bị phun rải nặng nề chất da...