Home > Ủng hộ > Hỗ trợ

Dự án RENEW cũng dựa vào sự hảo tâm, cam kết và nhiệt tình của các công ty Việt Nam cũng như nước ngoài, các nhà tài trợ công ty, và nhân viên của họ để giúp chúng tôi gây quỹ. Công ty của bạn có thể chọn hỗ trợ một hoạt động cụ thể phản ánh sứ mệnh, sản phẩm hay dịch vụ hoặc ưu tiên thị trường của doanh nghiệp.

[clear]

Chúng tôi sẽ cùng với bạn xác định sự lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo thường xuyên để cập nhật việc sử dụng số tiền đã tài trợ cũng như tiến độ mà chúng tôi đang đạt được trong việc loại bỏ bom mìn vật nổ.

Sự tham gia của các công ty trong những nỗ lực nhân đạo ở Việt Nam có thể đem lại những lợi ích rõ ràng cho phía doanh nghiệp:

  • Tăng cường sự hiểu biết về thương hiệu và uy tín của công ty.
  • Thể hiện thiện chí và đạo lý kinh doanh có trách nhiệm đem lại sự tự hào cho nhân viên công ty, sự tôn trọng từ phía khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác có liên quan.

Sự tham gia và hỗ trợ của các công ty sẽ được công nhận thường xuyên và đánh giá cao một cách công khai, được công bố trên website của Dự án RENEW và các ấn phẩm , phương tiện truyền thông khác.

1,653 total views, 3 views today