Home > Who we are > Nhân sự > Lê Thị Thúy Hằng
Lê Thị Thúy Hằng
Cán bộ Hành chính/Nhân sự

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Lê Thị Thúy Hằng hiện phụ trách hành chính và nhân sự cho Dự án RENEW. Cô làm việc tại Dự án RENEW vào năm 2004 với chương trình giáo dục nguy cơ bom mìn cho đến năm 2011. Trước đó, Hằng công tác tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Hằng tốt nghiệp cử nhân kế hoạch và phát triển tại Đại học Kinh tế Hà Nội. Cô đã tham gia một số khóa học trong và ngoài nước.