Home > Tin tức > Tổng kết thí điểm chương trình truyền thông phòng tránh tác hại bom mìn tại Quảng Ngãi

Ba Tơ, Quảng Ngãi (24-9-2019) — Văn phòng Điều phối Dự án RENEW và đại diện Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị hôm thứ Ba có mặt tại thị trấn Ba Tơ, Quảng Ngãi tham dự Hội nghị tổng kết chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại bom mìn do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, cùng với đại diện UBND huyện Ba Tơ, phòng, ban chuyên môn, Đoàn Thanh niên và hiệu trưởng các trường học địa phương.

Từ tháng 11-2018 đến tháng 9-2019, Dự án RENEW đã hỗ trợ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nhân rộng các hoạt động của mô hình giáo dục nguy cơ bom mìn của RENEW ra địa bàn Quảng Ngãi, bước đầu thí điểm tại huyện Ba Tơ. Nỗ lực thí điểm này được thực hiện ngay sau khi Quảng Ngãi có yêu cầu tại Hội thảo giới thiệu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị do QTMAC tổ chức ngày 21/9/2018 tại Quảng Ngãi, với nguồn tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland.

Theo Khảo sát Tác động Bom mìn do Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện, Quảng Ngãi nằm trong danh sách 17 tỉnh có mức độ ảnh hưởng tác động bom mìn chưa nổ lớn nhất nước. Ba Tơ là huyện lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, chiếm 1/5 tổng diện tích toàn tỉnh, có số dân 61.000 người, gồm người Kinh và người H’rê (chiếm 84%). Dữ liệu ném bom của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy Ba Tơ là huyện bị ném bom nhiều nhất trong thời gian chiến tranh.

Trong thời gian thí điểm, cán bộ Chương trình Giáo dục Nguy cơ Bom mìn Dự án RENEW đã hỗ trợ Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ xã, đại diện trường học và cộng tác viên hội tại ba xã Ba Vì, Ba Vinh và thị trấn Ba Tơ, tổ chức các chuyến thăm quan Bảo tàng Ba Tơ, hoạt động ngoại khóa tại trường học và bóng đá hè lồng ghép truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn cho các em học sinh tại ba xã.

Tham gia hội nghị, các đại biểu địa phương khẳng định các hoạt động truyền thông tại huyện Ba Tơ đã giúp cán bộ chính quyền cơ sở hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục nguy cơ bom mìn. Người dân, đặc biệt là trẻ em tại vùng dự án, có nhận thức đúng đắn về hiểm họa bom mìn. Bên cạnh đó, các đại biểu bày tỏ sự quan tâm về sự khó khăn của chính quyền trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phát hiện bom mìn do năng lực của Quảng Ngãi còn hạn chế.

Trong giai đoạn tới, các đại biểu mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Dự án RENEW để đẩy mạnh tập huấn về kỹ năng truyền thông phòng tránh bom mìn cho lực lượng nòng cốt gồm có giáo viên, đoàn thanh niên và tình nguyện viên Hội thôn, bản, lồng ghép giáo dục nguy cơ bom mìn cho người lớn và trẻ em. Trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi chưa có cơ chế báo cáo, quản lý và tiếp nhận xử lý thông tin bom mìn, các đại  biểu đề nghị Dự án RENEW và các tổ chức hành động bom mìn quốc tế quan tâm giúp Quảng Ngãi xây dựng năng lực xử lý bom mìn do người dân báo cáo và hỗ trợ nạn nhân bom mìn, người khuyết tật cải thiện sinh kế.


Dự án RENEW là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001. Dự án có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.

Loading