Home > Tuyển dụng > Thông báo tuyển dụng: Biên/phiên dịch tiếng Anh

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) là một tổ chức nhân đạo hoạt động trong lĩnh vực giảm thiểu nguy cơ bom mìn và phát triển. Hiện tổ chức đang tìm kiếm ứng viên có đủ trình độ và kinh nghiệm cho Dự án “Phục hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh” (Dự án RENEW) tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vào vị trí Biên phiên dịch viên tiếng Anh.       

Nhiệm vụ chính:

  • Biên phiên dịch toàn bộ các thông tin, tài liệu kỹ thuật và phi kỹ thuật cho hoạt động khảo sát, rà phá bom mìn.
  • Thành thạo Quy trình hoạt động chuẩn và các hướng dẫn, quy định kỹ thuật trong hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn.
  • Luôn luôn đi cùng Chuyên gia Quản lý Hoạt động, Quản lý Kỹ thuật Hiện trường trong tất cả các chuyến đi hiện trường, công tác, hội nghị, hội thảo.
  • Là đầu mối liên hệ giữa người dân địa phương, các đội hiện trường và các chuyên gia
  • Chịu trách nhiệm phiên dịch trong các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo của dự án.
  • Thường xuyên đi công tác tại các tỉnh và có thể phải làm việc vào cuối tuần, ngoài giờ.

Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm

  • Cử nhân tiếng Anh, thông thạo kỹ năng nói và viết Tiếng Anh
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm biên, phiên dịch với các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh và bản sao văn bằng, chứng chỉ về địa chỉ recruitment.vn@npaid.org hoặc tại Văn phòng Điều phối Dự án RENEW, 185 Lý Thường Kiệt, Làng Trẻ em trên hết, Thành phố Đông Hà. Thời gian nhận hồ sơ 16 – 30/06/2016.

Loading