Home > Tin tức > RENEW hỗ trợ đào tạo nghề cho người mù và người khuyết tật

Trong những năm qua, Dự án RENEW đã hỗ trợ trực tiếp các Hội Người mù ở huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà bằng nhiều hình thức khác nhau từ nguồn vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ xây mới, nâng cấp cơ sở sản xuất.

Sự hỗ trợ về sinh kế này đã đem lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa cho người mù và người khuyết tật là thành viên các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Với nguồn tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland và Những người bạn của RENEW, giờ đây những người mù và người khuyết tật tham gia đào tạo nghề đã có thể sống tự lập với sản phẩm do chính đôi tay mình làm ra.


Dự án RENEW là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001, có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh.


Loading