Home > Projects > Hỗ trợ Nạn nhân và Người khuyết tật

Các nỗ lực hỗ trợ nhạn nhân và người khuyết tật trong những năm qua đã giúp cho 700 gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn bom mìn cải thiện điều kiện sống thông phát triển năng lực như chăn nuôi gia súc, trồng nấm và sản xuất chổi, tăm tre và hương thơm. Hơn 1.900 người khuyết tật đã được cấp chân, tay giả và các thiết bị hỗ trợ. Trong giai đoạn 2008-2012, 2.300 nhân viên y tế đã dươc tập huấn kỹ năng cứu sinh và điều trị chấn thương. Gần đây, 30 gia đình có thành viên bị khuyết tật nặng do ảnh hưởng chất da cam nhận được giúp đỡ để sửa chữa nhà ở, cải thiện vệ sinh và chăn nuôi bò giống tăng thu nhập.

Hiện nay, chương trình hỗ trợ nạn nhân của Dự án RENEW nhận được nguồn tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland, tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình, Nhóm Những người bạn RENEW và các tổ chức, cá nhân khác.

Trong giai đoạn 2018-2022, Dự án RENEW sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau:

  • Xây dựng năng lực cho Tổ chức NKT tỉnh để đại diện tốt hơn cho quyền và lợi ích của cộng đồng NKT.
  • Khuyến khích nạn nhân bom mìn và NKT tham gia vào các buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quyền của NKT.
  • Tiếp tục chương trình Phục hồi chức năng lưu động để cung cấp chân, tay giả và thiết bị chỉnh hình cho NKT có nhu cầu phục hồi khả năng đi lại.
  • Nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho người mù có điều kiện tăng thu nhập.
  • Tìm kiếm nguồn tài trợ USAID để đưa hỗ trợ và can thiệp đến tận gia đình NKT nặng chịu tác động của chất độc da cam, giảm nhẹ gánh nặng trong cuộc sống của họ.

 4,188 total views,  1 views today