Home > Tin tức > Phim hoạt hình — một cách khác để tiếp cận trẻ em gặp rủi ro với thông điệp an toàn về bom mìn chưa nổ

Với nguồn tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland, RENEW đã tiếp tục chương trình tiếp cận giáo dục nguy cơ của tổ chức kể từ năm 2015 mà không có gián đoạn, cung cấp thông điệp an toàn về hiểm họa kéo dài của bom mìn đối với người lớn và trẻ em ở tỉnh Quảng Trị. Kể từ năm 2022, RENEW sử dụng phim hoạt hình để chuyển tải các thông điệp hấp dẫn và cuốn hút với mục đích giúp trẻ em tránh được tai nạn và thương tích do bom mìn chưa nổ gây ra. Video trên đây, Cuộc Họp Kỳ Lạ, là phim hoạt hình đầu tiên của thể loại này. Phim được sản xuất và hiệu chỉnh bởi tài năng địa phương ở tỉnh Quảng Trị dựa trên tài liệu giáo dục mà RENEW đã xây dựng trong nhiều năm qua. Phim hoạt hình sẽ được chia sẻ với các đối tác của dự án để được sử dụng trong nỗ lực tiếp tục của chúng tôi nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, về mối đe dọa của bom mìn chưa nổ và tính cấp thiết của hành vi an toàn.

Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả trong công tác khảo sát và rà phá bom mìn thông qua nỗ lực phối hợp của các tổ chức hành động bom mìn quốc tế, người dân địa phương cũng phải tiếp tục cảnh giác và bảo vệ mình và gia đình khỏi mối đe dọa của bom mìn trong nhiều năm tới. Hai vụ tai nạn mà dẫn đến một trường hợp tử vong và một trường hợp bị thương trong năm 2022, sau bốn năm KHÔNG có tai nạn bom mìn, cho thấy rằng công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.  

 19,478 total views,  1 views today