Home > Tin tức > Phát hiện và phá hủy an toàn nhiều bom bi chưa nổ ở rừng keo gần căn cứ 241

Cam Lộ, Quảng Trị (26-5-2015)

Tiếp nhận tin báo của đội liên lạc cộng đồng MAG, một đội xử lý bom mìn lưu động RENEW hôm thứ Hai đã phá hủy an toàn 11 vật liệu nổ ở một rừng keo ở Cam Lộ.

Trước đó, anh Nguyễn Thái Hưng ở thôn Thượng Lâm gặp phải bom mìn trong khi chuẩn bị cho vụ trồng keo mới. Hưng báo cáo phát hiện của mình với đội cộng đồng MAG và đội này đã liên lạc với đội lưu động RENEW đang hoạt động tại Cam Lộ. Ngay lập tức đội RENEW liên hệ với anh Hưng và được anh này chỉ dường đến khu rừng tại đây đội phát hiện 8 quả bom bi và 1 quả đạn cối. Kiểm tra khu vực, đội phát hiện thêm 2 quả bom bi khác. Toàn bộ 11 vật liệu nổ sau đó được phá hủy tại chỗ.

Loading