Home > Tin tức > NPA/RENEW bàn giao hiện trường rà sạch vật liệu nổ cho cộng đồng sử dụng an toàn

Gio Linh, Quảng Trị (6-2-2023) — Dự án NPA/RENEW hôm thứ Hai chính thức bàn giao 130 hecta đất đã được rà sạch vật liệu nổ nguy hiểm cho chính quyền địa phương xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh để cộng đồng sử dụng an toàn.

Đại diện NPA/RENEW, QTMAC và UBND xã Gio Mỹ chụp ảnh khi bàn giao bộ hồ sơ hoàn thành hiện trường rà phá.

Tại cuộc họp ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã Gio Mỹ, Cán bộ Hoạt động Cấp tỉnh NPA/RENEW Lê Hoài Niệm cùng với đội quản lý hoạt động Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị bàn giao bộ hồ sơ hoàn thành rà phá cho chính quyền xã Gio Mỹ. Bộ hồ sơ bao gồm chứng nhận bàn giao hiện trường và báo cáo hoàn thành cùng với các bản đồ và tọa độ xác nhận 1.327.738 m2 đất ở thôn An Mỹ hiện nay đã sạch vật liệu nổ và sẵn sàng cho việc sử dụng an toàn và mở rộng phát triển.

Một quả đạn chùm (M39) được phát hiện tại hiện trường rà phá ở thôn An Mỹ.

Phát biểu thay mặt cho UBND xã và người thụ hưởng địa phương, Chủ tịch Mai Văn Sâm cảm ơn NPA/RENEW đã hỗ trợ rà phá các khu vực ô nhiễm bom mìn tại địa phương của ông.

Bản đồ hoàn thành hiện trường rà phá tại thôn An Mỹ.

“Số diện tích đất an toàn quan trọng này sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân địa phương thông qua các hoạt động nông nghiệp và các dự án phát triển khác,” Chủ tịch xã Mai Văn Sâm nói. “Các cán bộ của chúng tôi đã được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ bàn giao và bảm đảm rằng người dân địa phương được thông tin đầy đủ về diện tích đất an toàn này cho việc mở rộng phát triển.”

Chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ lâu dài cho các hoạt động khảo sát và rà phá vật liệu nổ của NPA/RENEW tại tỉnh Quảng Trị.

Loading