Home > Tin tức > Người khuyết tật được RENEW hỗ trợ cải thiện sinh kế

Tại các miền quê Quảng Trị, người khuyết tật gặp phải các rào cản về thể chất, xã hội, và kinh tế để tham gia, điều này thường dẫn đến đói nghèo.

Bắt đầu từ năm 2016, với nguồn tài trợ chính từ Cơ quan Viện trợ Ireland và Những người bạn của Dự án RENEW, Dự án RENEW đã hỗ trợ cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật tham gia phát triển kinh tế bằng cách nuôi bò giống sinh sản.

Hỗ trợ sinh kế không chỉ tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia lao động tạo nguồn thu nhập nuôi sống bản thân, mà còn giúp cho họ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, khẳng định giá trị của bản thân, và hòa nhập cùng cộng đồng.


Dự án RENEW là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001, có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh.


Loading