Home > Tin tức > Hàng trăm bom đạn thời chiến được phát hiện trên hiện trường rà phá ở Gio Linh

Gio Linh, Quảng Trị (5-7-2023) — Đội rà phá bom mìn do Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy/Dự án RENEW quản lý hôm thứ Tư đã phát hiện hơn 200 bom đạn chưa nổ trong khi rà phá một khu vực ô nhiễm tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang.

Đội trưởng Trần Xuân Hùng kiểm tra hầm vật liệu chưa nổ được phát hiện tại hiện trường rà phá.

Quản lý Hoạt động của NPA/RENEW Mai Văn Việt và các giảng viên của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) về Xử lý Vật liệu nổ (EOD) đã chỉ đạo các học viên VNMAC, những người đang tham gia tuần cuối cùng của Khóa học Xử lý Bom mìn Cấp độ 1 với NPA/RENEW, tham gia vào nhận dạng các vật liệu nổ.

Quản lý Hoạt động Mai Văn Việt hỗ trợ các học viên VNMAC nhận dạng các vật liệu nổ.

Tất cả các vật liệu nổ đã được xác định là an toàn để di chuyển sau đó đã được Đội EOD NPA/RENEW vận chuyển đến bãi hủy nổ tập trung để tiến hành phá hủy. Bắt đầu từ đầu tháng 4 năm 2023, NPA/RENEW đã triển khai bốn đội để rà phá một khu vực khẳng định nguy hiểm có diện tích 1.153.304 m2 được xác định trong quá trình khảo sát kỹ thuật. Các đội dự kiến ​​​​sẽ hoàn thành công việc của họ vào cuối tháng Tám.

Chương trình Rà phá của Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy/Dự án RENEW tại tỉnh Quảng Trị được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Loading