Home > Tin tức > Các tổ chức hành động bom mìn chính phủ và phi chính phủ của Việt Nam, Lào và Campuchia đến Quảng Trị dự Hội thảo khu vực về khảo sát dấu vết bom chùm

Đông Hà, Quảng Trị (27/8/2019) — Hội thảo khu vực về Khảo sát dấu vết bom chùm lần thứ hai bắt đầu ngày hôm nay tại Quảng Trị, Việt Nam với các bài phát biểu khai mạc của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel J. Kritenbrink và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ông Hoàng Nam.

Hội thảo được chủ trì bởi chính quyền Quảng Trị và Trung tâm Hành động Bom mìn quốc gia Việt Nam và được Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tổ chức với sự hỗ trợ của Văn phòng Di dời và Giải trừ Vũ khí thuộc Cục Quân chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hội thảo nhằm xác định bài học kinh nghiệm tốt nhất trong khảo sát dấu vết bom chùm ở Đông Nam Á, để hỗ trợ tốt hơn cho các chính phủ Campuchia, CHDCND Lào và Việt Nam để giải quyết mức độ ô nhiễm bom chùm hiện có ở khu vực và cho phép các quốc gia này lập kế hoạch tốt hơn các nguồn lực rà phá của mình.

Cơ quan công quyền của mỗi nước, cũng như các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan hoạt động trong khu vực, sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện khảo sát dấu vết bom chùm và thảo luận các nguyên tắc và cách tiếp cận có thể được xem xét là bài học tốt nhất. Các đại biểu chia sẻ mục tiêu chung: giải quyết hậu quả chiến tranh có hiệu lực hơn và hiệu quả hơn thông qua áp dụng khảo sát dấu vết bom chùm, cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân trong khu vực Đông Nam Á.

Điều hợp lý là hội thảo lần thứ hai về phương pháp khảo sát dấu vết bom chùm đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những tỉnh có mức độ ô nhiễm bom chùm và vật liệu chưa nổ khác và là một mô hình hợp tác và minh bạch trong khắc phục hậu quả bom mìn. Tất cả các đối tác ở Quảng Trị hoạt động hướng đến mục tiêu là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam không còn ô nhiễm vào năm 2025.Dự án RENEW là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001. Dự án có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA):  Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Giải trừ vũ khí Nhân đạo. NPA hoạt động tại Việt Nam từ 2008 sau khi ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển năng lực hủy nổ bom mìn cho Dự án RENEW.  Nguồn lực hiện nay gồm có 32 đội, chia thành 02 đội rà phá hiện trường, 01 đội khảo sát phi kỹ thuật, 04 đội lưu động và 25 đội khảo sát kỹ thuật.

 883 total views,  1 views today