Home > Tin tức > Yêu cầu chào giá

Đông Hà, Quảng Trị (12-5-2022) — Thực hiện Tiểu dự án “Nâng cao năng lực hoà nhập cho người khuyết tật tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam” thuộc dự án Hòa nhập 1 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Liên danh Vì sự hoà nhập của người khuyết tật bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI), Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị (QCA), Dự án RENEW, Tổ chức VNHIP (Vietnam Health Improvement Project) và Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC) tổ chức chào giá cạnh tranh. Kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp người khuyết tật, điều chỉnh môi trường sống tại nhà cung cấp báo giá cho các hàng hóa theo chi tiết tại đây.

Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001, có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh. Dự án RENEW là tổ chức hành động bom mìn toàn diện duy nhất ở Việt Nam lồng ghép khảo sát và rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ, và hỗ trợ nạn nhân trong  một chương trình điều phối hành động.      

 5,178 total views,  1 views today