Home > Tin tức > Vương quốc Anh hỗ trợ nguồn vốn bổ sung cho nỗ lực khảo sát và rà phá tại Quảng Trị

Đông Hà, Quảng Trị (28/9/2018) — Việc ký kết Văn bản Thỏa thuận ngày hôm nay giữa UBND tỉnh Quảng Trị, Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và Tổ chức Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG), trong một lễ ký diễn ra tại thành phố Đông Hà, đánh dấu bước tiến quan trọng đẩy mạnh các nỗ lực khảo sát và rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh dang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tài trợ bổ sung này do Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) hỗ trợ thông qua NPA và MAG, hai tổ chức chính hiện đang thực hiện Dự án lồng ghép khảo sát và rà phá tại tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, NPA-Dự án RENEW sẽ nhận được nguồn vốn bổ sung cho chương trình khảo sát và rà phá của mình từ tháng 10-2018 đến hết tháng 3-2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức, Giám đốc Quốc gia NPA Việt Nam Resad Junuzagic và Giám đốc Quốc gia MAG Việt Nam Simon Rea ký Văn bản Thỏa thuận với sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Nguồn tài trợ của Vương quốc Anh sẽ cho phép NPA-RENEW thành lập và đưa vào hoạt động hai đội Rà phá Hiện trường có nhiệm vụ rà các Khu vực Khẳng định Nguy hiểm ở huyện Hải Lăng. Các khu vực này đã được NPA-RENEW xác định và lập bản đồ trong quá trình khảo sát kỹ thuật với nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  Dự kiến trong giai đoạn tháng 10/2018 đến tháng 3/2020, hai đội rà phá hiện trường của NPA-RENEW sẽ giải phóng được 2,4 triệu m2 đất an toàn cho chính quyền và người dân Hải Lăng sử dụng vào mục đích phát triển.

Dự án RENEW  là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001 để phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ. 

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA):  Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Giải trừ quân bị nhân đạo. NPA hoạt động tại Việt Nam từ 2008 sau khi ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển năng lực hủy nổ bom mìn cho Dự án RENEW. Địa bàn hoạt động của NPA gồm hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, với nguồn lực hai đội rà phá, một đội khảo sát phi kỹ thuật, 4 đội lưu động và 21 đội khảo sát kỹ thuật.

Loading