Home > Tin tức > Tỉnh Quảng Trị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Hành động Khắc phục hậu quả bom mìn
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Văn Hoàng.

Đông Hà, Quảng Trị (19-12-2020) — Hôm thứ Sáu, 18-12-2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 của Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh chủ  trì hội nghị với sự tham gia của các đại biểu đại diện Trung tâm Hành động bom mìn Việt Nam (VNMAC), các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, và địa phương trong tỉnh.

Giai đoạn 5 năm qua đã ghi nhận một số các kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, chẳng hạn như thành lập và vận hành Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị; nâng cấp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người khuyết tật bao gồm nạn nhân bom mìn, tình trạng ô nhiễm và tình hình khắc phục hậu quả bom mìn; xây dựng bộ hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh về rà phá bom mìn trên cơ sở bộ quy chuẩn của quốc gia và quốc tế…

Tổng kinh phí vận động và ký kết cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trong giai đoạn 2016-2020 đạt gần 65 triệu USD. Các tổ chức hành động bom mìn rà phá được 96.895.087 m2 diện tích đất bị ô nhiễm; phát hiện và phá hủy an toàn 142.018 bom mìn, vật nổ các loại; thực  hiện 5.467 nhiệm vụ xử lý lưu động theo báo cáo của người dân qua số điện thoại đường dây nóng.

Công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiểm họa bom mìn được chú trọng và đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2016-2020, 565.840 lượt học sinh và người dân đã được tiếp cận với 13.023 lượt hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn từ các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Các tổ chức, dự án đã thực hiện nhiều sáng kiến nhằm hỗ trợ 240 lượt nạn nhân bom mìn và người khuyết tật cải thiện sinh kế, tái hòa nhập cộng. Trong vòng 3 năm qua, tỉnh Quảng Trị không xảy ra tai nạn bom mìn.

Dự án RENEW là một trong 6 tổ chức được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen. Ảnh: Hiền Ngô.

Nhân dịp này, 06 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan và địa phương đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao vai trò quan trọng và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp tỉnh Quảng Trị đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện mọi mặt đời sống của người dân, trong đó có mục tiêu hướng đến là tỉnh đầu tiên trong cả nước an toàn khỏi tác động của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Loading