Home > Tuyển dụng > Thông báo việc làm: Trợ lý Chương trình

Dự án RENEW đang có nhu cầu tuyển dụng một (01) ứng viên người Việt Nam đủ tiêu chuẩn vào vị trí Cán bộ trợ lý Chương trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn làm việc toàn thời gian tại Dự án RENEW, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trách nhiệm

 • Có trách nhiệm phối hợp, theo dõi với đối tác thực hiện tại địa phương các hoạt động triển khai, báo cáo hàng tháng.
 • Hỗ trợ cán bộ đoàn và giáo viên hướng trường học triển khai có hiệu quả các hoạt động lồng ghép thông điệp giáo dục nguy cơ bom mìn tại Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
 • Thực hiện các chuyến đi thực địa để theo dõi và giám sát hoạt động tại trường học và cộng đồng khi có yêu cầu.
 • Hỗ trợ Cán bộ Chương trình tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất.
 • Hàng tháng nhập dữ liệu báo cáo hoạt động vào Hệ thống quản lý thông tin về hành động bom mìn (IMSMA).
 • Hỗ trợ Cán bộ Chương trình về công tác hậu cần cho các hoạt động tập huấn, hội họp, đánh giá.
 • Nhận diện và định hướng thế mạnh, hạn chế của chương trình và đề xuất các ý tưởng mới, đặc trưng để nâng cao hiệu quả, tác động của chương trình.
 • Đảm bảo các vấn đề ưu tiên về bình đẵng giới, đa dạng về giới, quyền, sự tham gia và tiếp cận của nạn nhân chiến tranh nói chung, người khuyết tật nói riêng được lồng ghép, tích hợp vào các hoạt động của chương trình.
 • Bảo đảm các yêu cầu, quy định về quản lý dự án do nhà tài trợ đưa ra được đáp ứng và tuân thủ đầy đủ.

Yêu cầu

 • Có khả năng giao tiếp tự tin trước công chúng.
 • Tốt nghiệp Cử nhân Tiếng Anh hoặc Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn; Công tác xã hội với khả năng sử dụng kỷ năng nói và viết tiếng Anh thành thạo, lưu loát.
 • Có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực truyền thông, công tác xã hội. Kinh nghiệm làm việc với tổ chức Phi chính phủ là một lợi thế.
 • Sẵn sàng và có đủ khả năng thường xuyên đi giám sát các hoạt động tại cộng đồng khi được yêu cầu.
 • Có kinh nghiêm làm việc với trẻ em, đoàn thanh niên, người khuyết tật và cộng đồng dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế.
 • Có kiến thức hiểu biết về giới, các vấn đề về giới và lồng ghép giới.
 • Có khả năng làm việc với áp lực cao để đáp ứng đúng tiến độ, thời hạn và đảm đương nhiều công việc, nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc.

Các ứng viên có quan tâm xin vui lòng gửi một (01) bản Sơ yếu lý lịch và Thư xin việc  đến Dự án RENEW thông qua địa chỉ e-mail: projectrenewvietnam@gmail.com. Ngày hết hạn là 15/11/2015 và có thể bắt đầu công tác sớm nhất có thể. Phụ nữ, người khuyết tật, dân tộc thiểu số được khuyến khích tham gia nộp đơn dự tuyển. Chỉ những ứng viên được chọn lựa phỏng vấn sẽ được liên hệ.

 23,603 total views,  5 views today