Home > Tin tức > Thông báo mời tham gia khảo sát và báo giá

Thực hiện việc hỗ trợ Hội Người mù huyện Hải Lăng về việc xây dựng nhà bếp giúp hội viên có điều kiện sinh hoạt sản xuất tại cơ sở Hội thuận lợi hơn, Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật – Dự án RENEW tổ chức mời đơn vị tư vấn xây dựng khảo sát, lập hồ sơ bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà bếp Hội Người mù huyện Hải Lăng.

Ghi chú:

  • Yêu cầu các đơn vị quan tâm đăng ký cùng tham gia với Dự án RENEW khảo sát đưa ra dự toán thiết kế cho công trình Hội Người mù huyện Hải Lăng, hạng mục: Nhà bếp. Dự toán, thiết kế phải tuân thủ Luật Xây dựng và các quy định của nhà nước.
  • Đơn vị có dự toán thiết kế đáp ứng quy định của nhà nước, phù hợp với ngân sách của chương trình dự án sẽ được chọn và thanh toán các chi phí liên quan đến việc khảo sát, lập dự toán và thiết kế.
  • Hồ sơ bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình phải được hoàn thành gửi Dự án RENEW trong vòng 20 ngày kể từ ngày khảo sát.

Đăng ký xác nhận tham gia khảo sát qua email: Đơn vị quan tâm xác nhận tham gia khảo sát bằng cáchgửi email đồng thời đến 3 địa chỉ email sau:admin@landmines.org.vn, nguyenhieutrung@landmines.org.vn, và dangquangtoan@landmines.org.vn

Thời gian đăng ký tham gia khảo sát: Từ thời gian thông báo đến muộn nhất là 16:30 ngày 28/6/2024.

Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật, Văn phòng Điều phối Dự án RENEW

Loading