Home > Tin tức > Thông báo mời chào hàng bồn cầu vệ sinh

Thực hiện kế hoạch hợp phần “Dự án Hòa nhập 1” cho năm hoạt động 2023-2024, Chương trình Hỗ trợ Nạn nhân/Người khuyết tật – Dự án RENEW tổ chức mời chào hàng cạnh tranh, kính đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp bồn cầu vệ sinh. Chi tiết vui lòng xem ở đây.

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Dự án Hòa nhập 1 được thực hiện Liên danh Vì sự hòa nhập của người khuyết tật (AAI) bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập, Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật (FGCDC), Trung tâm Phục hồi chức năng Thiện Nhân (TNRC), Dự án RENEW, và Dự án Cải thiện Sức khỏe Việt Nam.

Loading