Home > Tin tức > Thông báo gói thầu kiểm toán độc lập

Trong năm qua, Dự án RENEW đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Tổ chức Những người Bạn của Dự án RENEW và Cơ quan Viện trợ Ireland triển khai hai chương trình: (1) Giáo dục nguy cơ bom mìn/Trung tâm khách tham quan bom mìn, (2) Hỗ trợ nạn nhân và người khuyết tật qua hai hợp phần: “Phục hồi chức năng lưu động, Hỗ trợ nạn nhân” và “Đẩy mạnh việc thực hiện các quyền của người khuyết tật và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ người khuyết tật”.

Dự án RENEW cần tuyển dụng một công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán cho hai chương trình nói trên. Vui lòng xem chi tiết Điều khoản giao việc cho kiểm toán ở đây.

Thời gian nhận hồ sơ báo giá: từ ngày thông báo đến hết ngày 18/9/2019.

 16,077 total views,  2 views today