Home > Tin tức > Thông báo gia hạn: Chương trình Học bổng Đồng hành tạo động lực vươn lên cho người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin, nạn nhân bom mìn và thân nhân

Giới thiệu mục đích và đối tượng

Dự án RENEW phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH cho năm học 2019-2020. Đây là học bổng hỗ trợ cho người khuyết tật hoặc thành viên chung sống trong gia đình có người khuyết tật hoặc nạn nhân da cam hoặc nạn nhân bom mìn, có kết quả hoặc tiềm năng học tập cao nhằm đồng hành để họ hoàn thành chương trình học Đại học/Cao đẳng/Trung cấp nghề và có điều kiện tự lập trong cuộc sống và tự khẳng định bản thân trong xã hội.

Mô tả học bổng

Học bổng Đồng hành tập trung thúc đẩy và phát huy năng lực cho đối tượng sinh viên có tiềm năng học tập cao, là người khuyết tật hoặc là con em trong gia đình có người khuyết tật, nạn nhân da cam hoặc nạn nhân bom mìn. Từ đó, sinh viên thụ hưởng có thể tự chủ, bớt lệ thuộc vào gia đình, được tạo điều kiện học tập, nâng cao năng lực và hòa nhập cộng   đồng của mình.

Suất học bổng toàn phần bao gồm học phí (được tính tùy theo từng trường đại học mà ứng viên theo học), phụ cấp sinh hoạt và các hoạt động hỗ trợ như: người cố vấn học tập, các khóa tập huấn kỹ năng, sinh hoạt định kì tại cộng đồng ứng viên học bổng, cho đến khi ứng viên hoàn thành chương trình học Đại học / Cao đẳng / Trung cấp nghề. Thời gian thực hiện: Học bổng triển khai thực hiện trong vòng chu kì tối đa 4 năm, từ ngày 01/09/2019 đến 30/05/2023.

Đối tượng học bổng

  • Là người khuyết tật (NKT) hoặc thân nhân chung sống trong gia đình có người khuyết tật, nạn nhân da cam hoặc nạn nhân bom mìn;
  • Là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học công lập (hệ chính quy)/Cao đẳng/Trung cấp nghề tại TP.Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020. Ưu tiên sinh viên năm nhất, có thể cân nhắc đối tượng sinh viên năm 2, 3 nếu đáp ứng đủ yêu cầu;
  • kết quả tổ hợp điểm thi 3 môn xét tuyển vào Đại học năm 2019 từ 15.0 điểm trở lên đối với người khuyết tật và 21.0 điểm trở lên đối với thân nhân chung sống trong gia đình có NKT (SV năm nhất) hoặc Điểm trung bình tích lũy đạt từ 5.5 trở lên đối với người khuyết tật và 7.5 trở lên đối với thân nhân chung sống trong gia đình có NKT (SV năm 2,3).

Trị giá học bổng

Đối tượngMức điểmLoại học bổngHọc phí hỗ trợSinh hoạt phí
Người khuyết tật18,0
hoặc ≥ 6.5
Bản lĩnh Tùy từng trường hợp, bình quân 15.000.000 đồng/năm1.000.000 đồng/tháng
15,0
hoặc ≥ 5.5
Khuyến khích Tùy từng trường hợp, bình quân 15.000.000 đồng/năm 500.000 đồng/tháng
Là thân nhân chung sống trong gia đình có NKT22,5
hoặc ≥ 8.0
Triển vọng Tùy từng trường hợp, bình quân 15.000.000 đồng/năm 1.000.000 đồng/tháng
21,0
hoặc ≥ 7.5
Tiềm năngTùy từng trường hợp, bình quân 15.000.000 đồng/năm 500.000 đồng/tháng

Đăng ký học bổng

Ứng viên quan tâm liên hệ Văn phòng Điều phối Dự án Phục hồi Môi trường và Khắc phục Hậu quả chiến tranh (RENEW) qua địa chỉ email: projectrenewvietnam@gmail.com để nhận hồ sơ đăng ký xét học bổng.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký : 17h00 ngày 31/08/2019.

Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Điều phối Dự án RENEW

Địa chỉ: Làng Trẻ em trên hết | Kiệt 185 Lý Thường Kiệt | Đông Hà | Quảng Trị. Điện thoại: 0233.3858445 | Email: projectrenewvietnam@gmail.com

 502 total views,  1 views today