Home > Tin tức > Thêm nhiều nhân viên trong nước được cấp chứng nhận huỷ nổ bom mìn cấp độ 2 theo tiêu chuẩn quốc tế
Các học viên được chứng nhận Huỷ nổ Bom mìn Cấp độ II chụp ảnh cùng với các cán bộ đào tạo NPA/RENEW.

Đông Hà, Quảng Trị (07 December 2023) — 15 học viên Việt Nam đến từ Chương trình Rà phá Bom mìn NPA/RENEW và Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị hôm thứ Hai đã nhận được Chứng nhận Hủy nổ Bom mìn Cấp độ 2 Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS EOD) do Giám đốc Quốc gia NPA Việt Nam ký.

Thừa uỷ quyền của ông Jan Erik Støa, Giám đốc Quốc gia NPA Viet Nam, Quản lý Hoạt động tỉnh Quảng Trị tại NPA/RENEW Mai Văn Việt trao Chứng nhận IMAS EOD Cấp độ 2 cho một quản lý và 13 đội phó các đội rà phá và huỷ nổ bom mìn lưu động tại NPA/RENEW và một cán bộ Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị. Các học viên này vừa trải qua hai tháng hoạt động hiện trường dưới sự hướng dẫn của các cán bộ đào tạo và đội trưởng nhiều kinh nghiệm của NPA/RENEW.

Phan Thị Thu Hương trên hiện trường.

Học viên Phan Thị Thu Hương, đội phó đội rà phá toàn nữ,  cảm ơn NPA/RENEW và tất cả các cán bộ đào tạo. “Với kiến thức và kỹ năng có được từ khóa đào tạo, chúng tôi đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ phá hủy an toàn vật nổ được phát hiện trên các hiện trường,” Hương nói. “Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng xử lý bom mìn, vật nổ trong các tình huống và hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn khác.”

Khóa tập huấn IMAS EOD Cấp độ II này được thực hiện dựa trên bộ tài liệu do Cục Hành động Bom mìn và Giải trừ Quân bị tại NPA Toàn cầu  xây dựng theo Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế. Các cán bộ đào tạo NPA/RENEW đã có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong 15 năm hoạt động hiện trường của mình trong việc nhận dạng và hủy nổ bom mìn, vật nổ thường được phát hiện ở tỉnh Quảng Trị. 

“Xây dựng năng lực cho đội ngũ nhân viên trong nước là một trong những ưu tiên hàng đầu của NPA Việt Nam kể từ khi tổ chức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam,” Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý Chương trình cấp tỉnh của NPA tại RENEW cho biết. “Nhân viên trong nước được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp là nguồn nhân lực quan trọng cho Việt Nam để giải quyết bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh về lâu dài.”

NPA/RENEW cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Na Uy vì sự hỗ trợ to lớn và liên tục cho hoạt động rà phá và huỷ nổ bom mìn của chúng tôi tại Quảng Trị.

Loading