Home > Tin tức > Tạp chí Bom mìn, vật nổ và Hành động bom mìn Đại học James Madison, Hoa Kỳ đăng tải “Nghiên cứu tai nạn bom mìn và nhận thức – thái độ – hành vi đối với bom mìn sau chiến tranh

Nghiên cứu về tai nạn bom mìn ở tỉnh Quảng Trị do Tiến sỹ Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị và Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa được đăng tải trên Tạp chí Bom mìn và Hành động bom mìn, số 15.1, Hè 2011.

[clear]

Total number of ERW casualties, including fatalities, for five-year periods from 1975–2010. There is a reduction in the number of injuries and death over time.

Total number of ERW casualties, including fatalities, for five-year periods from 1975–2010. There is a reduction in the number of injuries and death over time.

Mục đích của nghiên cứu được thảo luận trong bài viết này là xác định các phát hiện thống kê, cũng như nhận thức, thái độ, hành vi và niềm tin của người dân bị ảnh hưởng, về số nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Quảng Trị, Việt Nam, từ khi kết thúc chiến tranh chống Mỹ năm 1975 đến 2010.

Nhấn vào đây để đọc (chỉ có tiếng Anh).

 1,055 total views,  1 views today