Home > Tin tức > Sau hai năm trì hoãn vì Covid, RENEW/NPA tổ chức cuộc họp định hướng nhân viên thường niên

Toàn bộ 257 nhân viên làm việc trong Chương trình Khảo sát và Rà phá Bom mìn tại RENEW / NPA hôm thứ Tư, 11-5-2022, tham dự cuộc họp định hướng nhân viên thường niên được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm trì hoãn vì Covid tất cả nhân viên có thể gặp nhau. Buổi họp nhằm giúp nhân viên dự án hiểu đầy đủ về các lợi ích và quyền hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết của họ về các quy định, chính sách và thủ tục nội bộ. Tất cả các nhân viên cũng nâng cao kiến thức của mình về các vấn đề xuyên suốt liên quan đến công việc như giới, đa dạng, bảo vệ an toàn và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ Vũ khí Cục Quân Chính (PM / WRA) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ cho các hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn của RENEW/NPA tại tỉnh Quảng Trị.

 6,916 total views,  11 views today