Home > Tin tức > RENEW-NPA mở rộng khảo sát phi kỹ thuật ra thành phố Đông Hà
Một nhân viên khảo sát phi kỹ thuật phỏng vấn một người dân ở khu phố 4, phường 2, Đông Hà về thông tin liên quan đến bom mìn. 10-9-2019.

Đông Hà, Quảng Trị (10-9-2019) — Kể từ tháng 9 năm 2019, cư dân đô thị của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sẽ thụ hưởng hoạt động Khảo sát Phi kỹ thuật của Dự án RENEW – Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (RENEW-NPA). Đây là giai đoạn đầu tiên của quy trình Khảo sát và Rà phá bom mìn hiện đã được NPA-RENEW triển khai ở các địa phương khác trong tỉnh.

Tiếp theo việc hoàn thành các cuộc họp khởi động giữa đại diện đội Khảo sát Phi kỹ thuật và chính quyền 7 phường của thành phố Đông Hà cách đây hai tuần, các nhân viên Khảo sát Phi kỹ thuật NPA-RENEW sẽ tiến hành phỏng vấn hộ gia đình để xác định bằng chứng sự hiện diện của bom mìn, tức là các điểm bắt đầu cho hoạt động Khảo sát Kỹ thuật tiếp theo. Theo dữ liệu hành động bom mìn tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị, tai nạn liên quan đến bom mìn đã làm chết 177 người và bị thương 255 người khác ở Đông Hà kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975.

Nhân viên khảo sát phi kỹ thuật cao cấp RENEW-NPA trong cuộc họp với lãnh đạo UBND phường 2, Đông Hà. 26-8-2019.

Trong cuộc họp với UBND phường 2, Chủ tịch Hoàng Nhất Thi nói: “Chính quyền địa phương có trách nhiệm hợp tác với NPA-RENEW trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn để bảo đảm an toàn cho người dân trong sinh hoạt hằng ngày của họ.” Lãnh đạo phường cam kết thông báo rộng rãi đến người dân và chỉ đạo các ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của dự án.


Dự án RENEW là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001. Dự án có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA):  Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Giải trừ vũ khí Nhân đạo. NPA hoạt động tại Việt Nam từ 2008 sau khi ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển năng lực hủy nổ bom mìn cho Dự án RENEW.  Nguồn lực hiện nay gồm có 32 đội, chia thành 02 đội rà phá hiện trường, 01 đội khảo sát phi kỹ thuật, 04 đội lưu động và 25 đội khảo sát kỹ thuật.

 566 total views,  2 views today