Home > Tin tức > RENEW/NPA hoàn thành khảo sát phi kỹ thuật ở tất cả các địa bàn tiếp cận được ở tỉnh Quảng Trị
Nhân viên Khảo sát phi kỹ thuật thăm hộ gia đình người Vân Kiều ở thôn Của, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa để thu thập thông tin liên quan đến bom mìn.

Quảng Trị (1/6/2020) – Hôm nay là một dấu mốc quan trọng đối với dự án và chính quyền tỉnh Quảng Trị khi chúng tôi hoàn thành hoạt động khảo sát phi kỹ thuật tại tất cả địa bàn được phép tiếp cận để khảo sát và con số này chiếm 76% tổng số thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Khảo sát được hoàn thành với 22 nhân viên khảo sát phi kỹ thuật, những người mà trong vòng 5 năm vừa qua đã đi đến 822 thôn, bản, phường ở 9 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Trị. Tổng cộng có 51.914 người dân trong đó phụ nữ chiếm 32% đã được phỏng vấn để thu thập thông tin liên quan đến bom chùm và các loại vật liệu nổ khác.

Các bước quan trọng trong quy trình Khảo sát phi kỹ thuật gồm 1) phân tích dữ liệu lịch sử và nhập tất cả dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý thông tin khắc phục hậu quả bom mìn (IMSMA) , 2) tổ chức họp xã/thôn, 3) phỏng vấn người dân có thông tin và xác định vị trí có sự hiện diện của vật liệu nổ được khẳng định hoặc xác định vị trí không còn tìm thấy vật liệu nổ, và 4) báo cáo phát hiện cho Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị và lập kế hoạch để dự án tiếp tục can thiệp Khảo sát kỹ thuật theo dấu vết vật liệu nổ.

Khảo sát phi kỹ thuật là một trong hai bước quan trọng trong nỗ lực của dự án nhằm thiết lập bản đồ tổng thể các khu vực ô nhiễm bom chùm trên địa bàn tỉnh giúp chính quyền và các đơn vị rà phá có thể lập kế hoạch rà phá một cách hiệu quả – từ đó, hỗ trợ hoàn thành chiến lược làm cho Quảng Trị an toàn khỏi tác động của vật liệu nổ vào năm 2025.

Bắt đầu từ tháng 6/2020, dự án sẽ duy trì 6 cặp nhân viên Khảo sát phi kỹ thuật chịu trách nhiệm đánh giá tác động của các khu vực khẳng định nguy hiểm đã được xác định trong quá trình khảo sát kỹ thuật và để có thể tiến hành khảo sát tại các thôn, bản còn lại khi được phép tiếp cận đến các địa bàn này.

Số nhân viên Khảo sát phi kỹ thuật còn lại sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác khảo sát phi kỹ thuật của NPA hiện đang được triển khai tại hai tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Bình. Dự án cũng sẽ biệt phái 2 nhân viên Khảo sát phi kỹ thuật sang hỗ trợ Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị trong việc thiết lập ưu tiên các khu vực khẳng định nguy hiểm cần rà phá.

Chương trình Khảo sát và Rà phá của Dự án RENEW/Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Quảng Trị do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Vương quốc Anh tài trợ.


Dự án RENEW là chương trình hợp tác  giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001. Dự án có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA):  Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Giải trừ vũ khí Nhân đạo. NPA hoạt động tại Việt Nam từ 2008 sau khi ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển năng lực hủy nổ bom mìn cho Dự án RENEW.  Nguồn lực hiện nay gồm có 32 đội, chia thành 02 đội rà phá hiện trường, 01 đội khảo sát phi kỹ thuật, 04 đội lưu động và 25 đội khảo sát kỹ thuật.

 10,826 total views,  1 views today