Home > Tin tức > Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bom mìn

Đông Hà, Quảng Trị (21-08-2014)

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và chính quyền tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay là một điểm mốc trong nỗ lực chung nhằm giúp tỉnh giải quyết hậu quả của bom chùm và các vật liệu nổ khác còn sót lại sau cuộc chiến kết thúc cách đây gần 40 năm.

Giám đốc Quốc gia Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy Jonathon Guthrie bắt tay Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính sau khi ký thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị Xúc tiến Hợp tác Phi chính phủ giai đoạn 2014-2017.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính và Giám đốc Quốc gia NPA Jonathon Guthrie ký văn bản thỏa thuận trước sự chứng kiến của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương và các tổ chức quốc tế đang tham dự Hội nghị xúc tiến hợp tác phi chính phủ giai đoạn 2014-2017.

NPA được thành lập năm 1939 và là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải trừ quân bị nhân đạo. Hiện đang hoạt đông ở 22 quốc gia trên toàn thế giới, NPA quản lý khoảng 300 dự án về hành động bom mìn, quản lý và phá hủy vũ khí và các sáng kiến giải trừ quân bị nhân đạo. NPA làm việc tại Việt Nam từ năm 2008 hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng năng lực xử lý bom mìn lưu động thông qua Dự án RENEW. Từ đó đến nay, địa bàn hoạt động của NPA đã mở rộng ra các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, với nguồn lực tăng lên 4 đội xử lý bom mìn lưu động, 6 đội khảo sát phi kỹ thuật và 7 đội Khảo sát dấu vết bom chùm.

Với việc ký kết thỏa thuận này, NPA trở thành tổ chức NGO đầu tiên hoạt động trên toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ các chương trình hành động bom mìn chính của RENEW gồm có Khảo sát, Rà phá và Hủy vật liệu nổ, Giáo dục Nguy cơ bom mìn và Hỗ trợ Nạn nhân.

Theo ông Jonathon Guthrie, ngoài việc hỗ trợ xây dựng năng lực cho chính quyền tỉnh, NPA sẽ triển khai các sáng kiến tốt nhất của quốc tế để giúp tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh, cụ thể là NPA sẽ mở rộng ra toàn tỉnh phương pháp giải phóng đất đai thông qua khảo sát dấu vết bom mìn nhằm xác định các khu vực khẳng định nguy hiểm cần được rà phá đầy đủ.

“Mục tiêu là triển khai các phương tiện rà phá tại nơi cần thiết nhất và tổ chức Nhóm Tư vấn Bom mìn (MAG) đã bắt đầu rà phá các khu vực khẳng định nguy hiểm được xác định thông qua hoạt động khảo sát của NPA ở huyện Triệu Phong,” Jonathon Guthrie nói.

Với sự hỗ trợ của NPA, từ năm 2008 các đội Dự án RENEW đã phá hủy an toàn 20,000 vật liệu chưa nổ các loại, và bàn giao 860,000 m2 đất cho các dự án phát triển của địa phương.

Gần bốn mươi năm sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn với hơn 8,500 người bị chết và bị thương. Thông qua Dự án RENEW, NPA đề nghị các cấp chính quyền ưu tiên hoạt động khảo sát và rà phá khu vực nguy hiểm. Với sự ưu tiên như thế và sự hỗ trợ nguồn lực thích hợp, việc khảo sát và rà phá tiếp theo các khu vực nguy hiểm có thể được hoàn thành trong vòng 5 năm.

Theo ông Jonathon Guthrie, “NPA sẽ làm việc với chính quyền tỉnh, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác để thúc đẩy hành động chung, và việc khảo sát và rà phá chủ động, hướng tới làm cho tỉnh Quảng Trị an toàn, với kết quả cho thấy không phải trong hàng chục năm kể từ bây giờ, mà chỉ trong vài năm tới.”
Xem thêm thông tin về hoạt động của Dự án RENEW tại www.landmines.org.vn

Loading