Home > Tin tức > Quảng Trị và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy ký thỏa thuận tiếp tục khảo sát và rà phá bom mìn

Đông Hà, Quảng Trị (18-4-2018) – Lễ ký kết một thỏa thuận hợp tác mới  giữa Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam (NPA) và UBND tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay đánh dấu 10 năm NPA tiếp tục cam kết hỗ trợ rà phá bom chùm và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh hiện vẫn đang còn đe dọa cuộc sống của người dân và cản trở nỗ lực phát triển của địa phương.

Giám đốc Quốc gia NPA Việt Nam ông Resad Junuzagic và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ông Mai Thức ký văn bản thỏa thuận với sự chứng kiên của đại diện Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy  Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Dự án RENEW.

Nhận thức thực trạng của tỉnh Quảng Trị là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi vật liệu chưa nổ và có nhiều nạn nhân bom mìn, hai bên thống nhất thực hiện một chương trình hợp tác trong 5 năm nhằm xây dựng mô hình “tỉnh an toàn”, bảo đảm bom chùm và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh không còn đe doa đến người dân và cản trở quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Dự án này sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chính như sau:

  • Tiếp tục khảo sát phi kỹ thuật và khảo sát kỹ thuật để hỗ trợ nỗ lực giải phóng đất ô nhiễm vật liệu cho mục đích phát triển kinh tế -x ã hội.
  • Duy trì hoạt động xử lý bom mìn lưu động để phá hủy vật liệu nổ được tìm thấy trong quá trình khảo sát kỹ thuật và các phát hiện bom mìn do người dân địa phương báo cáo.
  • Hỗ trợ năng lực điều phối và quản lý của Dự án RENEW thông qua xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương.

NPA đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 để hỗ trợ phát triển năng lực xử lý bom mìn lưu động của Dự án RENEW và sau đó thực hiện Chương trình Khảo sát và rà phá bom mìn. Kể từ đó đến nay, các đội NPA-RENEW đã phát hiện và lập bản đồ trên 131 triệu m2 đất các khu vực khẳng định nguy hiểm. Các khu vực này đang được Trung tâm Điều phối giao các đội MAG và Cây hòa bình Việt Nam rà phá và bàn giao đất an toàn cho cộng đồng.

Trong quá trình khảo sát và rà phá, các đội NPA-RENEW đã phát hiện và phá hủy gần 70.000 vật liệu nổ, trong đó 42% là bom chùm – nguyên nhân gây tai nạn sau chiến tranh hàng đầu ở tỉnh Quảng Trị kể từ năm 1975 – góp phần xóa bỏ nguy cơ tử vong và thương tật cho người dân địa phương.

Loading