Home > Publications > Báo cáo 10 năm Dự án RENEW

Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động bom mìn nhân đạo của Dự án RENEW tại tỉnh QuảngTrị – 10 năm nỗ lực đem lại sự an toàn cho tính mạng người dân, giảm thiểu tai nạn và thương vong gây ra bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Loading