Home > Projects > Chương trình > KHẢO SÁT VÀ RÀ PHÁ BOM MÌN

Mục tiêu của chương trình khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ của Dự án RENEW:

  • Loại bỏ nguy cơ tử vong hoặc bị thương cho người dân thông qua di dời và phá hủy an toàn và kịp thời vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
  •  Phạm vi ô  nhiễm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh được xác định thông qua khảo sát dấu vết bom chùm toàn tỉnh và giải phóng đất an toàn cho các dự án phát triển nhân đạo.

Hoạt động rà phá bom mìn thực tế của Dự án RENEW trong gần 10 năm qua cho thấy rằng các vật liệu nổ như bom bi, lựu đạn, đạn cối và đạn pháo nằm ở trên hoặc ngay dưới mặt đất là mối nguy hiểm thực sự đối với người dân. Do đó điều quan trọng là duy trì và phát triển năng lực hủy nổ bom mìn lưu động để bảo đảm an toàn cho người dân. Dự án RENEW, thông qua đối tác Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA), sẽ tiếp tục triển khai các đội xử lý bom mìn lưu động có chứng nhận quốc tế để phản ứng nhanh di dời và phá hủy vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2015-2020, Dự án RENEW và NPA sẽ tập trung mọi nguồn lực hiện có vào khảo sát dấu vết bom chùm (bom bi) là phương pháp xác định khu vực khẳng định nguy hiểm cần được rà phá. Việc xác định đúng bản chất và mức độ của vấn đề bom mìn, sử dụng các phương pháp khảo sát dựa vào bằng chứng, với việc phá hủy an toàn mọi vật liệu nổ được xác định trong quá trình, là phương thức nhanh nhất và hiệu quả nhất bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời người dân tin tưởng vấn đề đang được giải quyết. RENEW và NPA sẽ tiếp tục đề nghị khảo sát và rà phá các khu vực nguy hiểm là ưu tiên ở các cấp trung ương, tỉnh và huyện.

Hiện nay với hỗ trợ của NPA, Dự án RENEW đang triển khai 26 đội hiện trường, gồm 4đội xử lý bom mìn lưu động (EOD), 21đội Khảo sát dấu vết bom chùm (CMRS) và một đội Khảo sát phi kỹ thuật.

Tính đến nay, các đội hiện trường của Dự án RENEW đã đạt được các kết quả sau:

  • Được cấp chứng nhận Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế (IMAS), cấp độ II.
  • Phá hủy an toàn hơn 30,538 vật liệu nổ các loại.
  • Rà phá và bàn giao 800.000 m2 đất cho người dân để tái định cư, trồng rừng và phát triển cộng đồng.
  • Khảo sát xác định 419 khu vực khẳng định nguy hiểm với tổng diện tích trên 15 triệu m2 đất cần đượcrà phá.

Loading