Home > Projects > Chương trình > GIÁO DỤC NGUY CƠ BOM MÌN

Mục tiêu cơ bản của chương trình giáo dục nguy cơ bom mìn của Dự án RENEW là tiếp tục giảm thiểu nguy cơ tai nạn bom mìn trong trẻ em và người lớn thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng để hỗ trợ các hoạt động xử lý bom mìn lưu động.

Hàng ngàn bom mìn còn sót lại từ thế chiến thứ nhất và thứ hai vẫn còn được phát hiện đến ngày nay ở các nước châu Âu. Theo Báo Spiegel Online, chỉ tính riêng nước Đức, trung bình mỗi năm có hơn 2.000 tấn bom mìn từ lựu đạn đến mìn chống tăng và đạn pháo được phát hiện mỗi năm. Vì thế không thể – và không cần thiết – để rà phà hết bom mìn ở Việt Nam. Mục tiêu đích thực là làm cho Quảng Trị an toàn – tức là ưu tiên xử lý bom bi, lựu đạn, đạn cối, đạn pháo và các vật liệu nổ nhỏ nằm trên hoặc ngay dưới mặt đất – là những vật liệu chủ yếu gây thương vong cho trẻ em, nông dân và các đối tượng khác.

Thành công thực tế của Dự án RENEW trong hoạt động rà phá bom mìn trong tám năm qua, thông qua hợp tác với Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA), đã chứng minh rằng việc di dời và phá hủy mối đe dọa chết người nhất phải là ưu tiên, có thể đối mặt với mối nguy hiểm và có thể rà phá an toàn vật liệu nổ. Đây là nơi giáo dục nguy cơ bom mìn đóng vai trò thiết yếu – thông qua giáo dục cho trẻ em và người lớn, tiếp tục sống với nguy cơ bom mìn, về làm thế nào họ có thể sống an toàn, làm thế nào để họ tránh được tai nạn và thương vong, làm thế nào để trở thành một phần trong giải pháp hàng ngày đối với vấn đề bom mìn.

Việc rà phá bom mìn sẽ tiếp tục trong nhiều năm. Tuy nhiên, trẻ em và người lớn có thể an toàn nếu họ được giáo dục về nguy cơ bom mìn và được hướng dẫn hành vi an toàn khi gặp phải bom mìn. Theo đó, Dự án RENEW tiếp tục duy trì mô hình Mạng lưới Báo cáo cộng đồng lồng ghép hỗ trợ hoạt động xử lý bom mìn lưu động. Thành viên của mạng lưới hiện nay gồm 185 cán bộ đoàn thanh niên, có trách nhiệm tăng cường thông điệp an toàn về bom mìn và khuyến khích người dân báo cáo phát hiện bom mìn cho các đội RENEW phá hủy kịp thời và an toàn.

Người dân sống trên địa bàn hoạt động của RENEW giờ đây nhận thức rõ hơn về nguy cơ bom mìn và họ biết làm thế nào để tránh được tai nạn bom mìn. Và trong việc báo cáo phát hiện bom mìn, người dân địa phương đang bảo vệ bản thân và láng giềng của mình khỏi bị thương vong do bom mìn gây ra. Từ năm 2010 đến 2014, số lượng báo cáo phát hiện bom mìn của người dân đến các đội Dự án RENEW tăng đáng kể. Biểu đồ sau thể hiện rõ khuynh hướng sau:

[visualizer id=”2499″]

 

Loading