Home > Tin tức > NPA triển khai đào tạo Hủy nổ Bom mìn Cấp độ 3 theo Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế

Đông Hà, Quảng Trị (11-6-2021) — Khóa đào tạo Hủy nổ Bom mìn Cấp độ 3 hiện đang được Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) thực hiện ở Quảng Trị lần đầu tiên tại Việt Nam. Khóa đào tạo kéo dài hơn ba tuần và có mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nhân viên kỹ thuật cao cấp nhất của NPA để đạt trình độ Hủy nổ Bom mìn Cấp độ 3 theo Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế. Học viên tham gia khóa học là 8 nhân viên cao cấp nhất của NPA gồm 5 đội trưởng, giám sát và quản lý hoạt động từ NPA/ Dự án RENEW ở Quảng Trị, hai đội trường từ Thừa Thiên Huế và 1 quản lý hoạt động từ Quảng Bình. Tiếp theo ba tuần tập huấn, họ sẽ tiếp tục được đánh giá tiếp theo trên hiện trường trong vòng 6 tháng trước khi được cấp chứng nhận.

Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001, có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007 và phối hợp với chính quyền trung ương và cấp tỉnh thực hiện các dự án xây dựng năng lực, khảo sát và rà phá ở Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

 9,068 total views,  11 views today