Home > Tin tức > Ngày Nhận thức về Bom mìn
Hôm nay, nhân Ngày Nhận thức về Bom mìn, chúng tôi cùng với cộng đồng và các đồng nghiệp đang nỗ lực để đạt mục tiêu không còn bom mìn vào năm 2025.
Cùng nhau, chúng ta sẽ chấm dứt mối đe dọa do bom mìn gây ra trên toàn thế giới, và thực hiện vai trò của mình trong giảm thiểu mối đe dọa của dịch bệnh COVID-19.
Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho thế giới trở nên một nơi an toàn hơn cho tất cả mọi người.

 146 total views,  1 views today