Home > Tin tức > Làm cho cuộc sống người khuyết tật trở nên dễ chịu hơn: RENEW mở rộng hoạt động giúp đỡ người khuyết tật với nguồn tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
Đại diện thành viên Liên minh AAI tham gia ký kết Văn bản Thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ.

Năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trong trong nỗ lực hỗ trợ các gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh của Dự án RENEW. Vào tháng 1-2022, Dự án RENEW chính thức gia nhập một liên danh gồm 5 tổ chức tại Việt Nam thực hiện “Dự án Hoà nhập 1” nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rãi nặng chất da cam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Với đại diện là Trung tâm Nghiên cứu Hòa nhập (RCI), Dự án RENEW cùng với Hội Từ thiện tinh Quảng Trị, Quỹ Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ trẻ khuyết tật Thừa Thiên Huế (FGCDC)  và  Tổ chức Vietnam Health Improvement Project (VNHIP) tham gia Liên danh Vì sự hòa nhập của người khuyết tật (Alliance for All Inclusion-AAI) và bắt đầu triển khai các hoạt động nhằm mục đích phục hồi chức năng và cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại gia đình cho người khuyết tật tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Từ thực tế rằng người khuyết tật đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ, đặc biệt về dịch vụ phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật và để cải thiện vấn đề này Liên danh AAI được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ US$ 838,562 cho năm đầu tiên thực hiện dự án.

Thực hiện Dự án mới này sẽ cho phép RENEW mở rộng đối tượng phục vụ ra địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế – một trong những địa phương bị phun rải nặng nề chất da cam và các chất diệt cỏ khác trong thời gian chiến tranh – song song với việc tăng cường hỗ trợ chất lượng sống cho các hộ gia đình có nạn nhân da cam ở hai huyện Gio Linh và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Cán bộ Dự án RENEW tham gia khám sàng lọc các đối tượng người khuyết tật huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong thời gian qua, Dự án RENEW đã phối hợp với các đối tác dự án tiến hành xác định nhu cầu cần được trợ giúp của người khuyết tật tại A Lưới, Gio Linh và Hải Lăng để triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Chương trình Phục hồi chăng năng lưu động Dự án RENEW triển khai khám và bó bột làm chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

“Nguồn tài trợ mới đến từ USAID Việt Nam cho phép Dự án RENEW triển khai các can thiệp trong khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật,” ông Nguyễn Hiếu Trung, Quản lý Điều phối Dự án RENEW nói. “Đây là một mô hình hợp tác có hiệu quả nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi thành viên Liên danh với mục tiêu làm cho cuộc sống của người khuyết tật dễ chịu hơn.”

“Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện tại ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (Dự án Hoà nhập 1) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, dưới sự quản lý của Chủ dự án Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) – trực thuộc Bộ Quốc phòng, thông qua tổ chức quản lý tài trợ Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP).

 538 total views,  1 views today