Home > Tin tức > Ký kết thỏa thuận ba năm mở rộng khảo sát và rà phá bom mìn của RENEW ra toàn tỉnh

Đông Hà, Quảng Trị (09-02-2015) – Thỏa thuận 3 năm vừa được ký kết hôm thứ Hai  giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) tại trụ sở UBND tỉnh đã chính thức mở rộng chương trình khảo sát và rà phá bom mìn của Dự án RENEW do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ thông qua NPA ra toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nằm ở khu vực phi quân sự cũ, tỉnh Quảng Trị là một trong những khu vực bị ném bom ác liệt nhất trong chiến tranh. Kể từ năm 1975, bom, mìn và các vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh đã làm chết và bị thương hơn 8.400 người, trong đó 31% là trẻ em[1]. Gần 40 năm sau chiến tranh, bom, mìn và vật liệu chưa nổ vẫn đe dọa sự an toàn và cơ hội phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Đức Chính, và Giám đốc Quốc gia NPA, Jonathon Guthrie, ký văn bản thỏa thuận với sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án RENEW và báo chí và truyền hình địa phương.

an toàn của trẻ em và người lớn là mục tiêu dài hạn, dự án này sẽ làm giảm nguy cơ của bom bi và các vật liệu nổ khác đến một mức độ mà người dân có thể sống an toàn, và quá trình phát triển không bị trở ngại.

Ngoài ra, NPA / Dự án RENEW sẽ cung cấp thông tin về “các khu vực khẳng định nguy hiểm” cần được rà phá cho quân đội hoặc các tổ chức quốc tế khác để rà phá, thông qua Trung tâm Điều phối Hậu quả chiến tranh mới được thành lập gần đây.

“Nguồn tài trợ ba năm này sẽ tạo ra tác động lớn đến đời sống của người dân địa phương ở đây,” Chủ tịch UBND tỉnh Chính phát biểu tại lễ ký. “Chúng tôi vui mừng khi thấy NPA đang tăng ưu tiên hỗ trợ để giải quyết vấn đề bom mìn ở tỉnh Quảng Trị.”

Theo Giám đốc Quốc gia NPA, Jonathon Guthrie, thỏa thuận sẽ tăng số lượng đội hiện trường cần thiết để triển khai công việc toàn tỉnh. “Từ một đội lưu động trong năm 2008, chúng tôi sẽ triển khai 21 đội được đào tạo và trang bị đầy đủ với sự hỗ trợ của nhiều nhân viên khác để thực hiện việc mở rộng này.”

Hilde Jorgensen, Cán bộ Văn phòng NPA phụ trách Đông Nam Á nói thỏa thuận này là rất quan trọng vì nó đưa Việt Nam vào vị trí cao trong danh mục hỗ trợ hoạt động bom mìn toàn cầu của NPA.

NPA bắt đầu hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 2008 hỗ trợ xây dựng năng lực xử lý bom mìn cho tỉnh cho tỉnh Quảng Trị thông qua Dự án RENEW. Với sự hỗ trợ của NPA, các đội hiện trường của RENEW đã phát hiện và phá hủy an toàn trên 23,423 vật liệu nổ, bàn giao 857.160 m2 đất cho người dân phát triển kinh tế và xác định 6,71 triệu m2 đất nguy hiểm cần rà phá trong tổng số 45,2 triệu m2đất đã khảo sát. Hiện nay phạm vi hoạt động của NPA mở rộng ra hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, và hợp tác với Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504).

[1] Nguồn: Trung tâm Cơ sở dữ liệu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị.

Loading