Home > Tin tức > Khảo sát dấu vết bom đạn chùm được hoàn thành tại tất cả các khu vực tiếp cận được ở Quảng Trị

Ngày 16/4/2023 là một dấu mốc quan trọng đối với NPA/RENEW khi hoàn thành khảo sát dấu vết bom đạn chùm tại tất cả các khu vực tiếp cận được ở tỉnh Quảng Trị. Tuần trước các đội khảo sát kỹ thuật của NPA/RENEW đến hoạt động tại thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa – là khu vực cuối cùng còn lại cho hoạt động này sau 8 năm thực hiện phương pháp khảo sát này nhằm xác định phạm vi ô nhiễm bom đạn chùm.

Nhân sự các đội khảo sát kỹ thuật của NPA/RENEW tại thôn Cổ Thành, xã Tân Thành. 16/4/2023.

Kết quả là, NPA/RENEW đã xác định tổng cộng 1.270 khu vực khẳng định nguy hiểm trên tổng diện tích đất 615 km2, kể từ khi triển khai khảo sát dấu vết bom đạn chùm vào năm 2015. Cho đến nay, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà phá được 173 km2, do vậy tổng số diện tích 442 km2 còn lại cần được tiếp tục rà phá.

Nguyễn Viết Phong, một thành viên đội khảo sát kỹ thuật NPA/RENEW, đang làm việc trên hiện trường khảo sát ở thôn Cổ Thành, xã Tân Thành. 13/4/2023.

Kết quả của Khảo sát dấu vết bom đạn chùm là việc thiết lập bản đồ các khu vực khẳng định nguy hiểm trên toàn tỉnh, xác định tất cả khu vực được khẳng định là ô nhiễm bom mìn, vật nổ cần được tiến hành rà phá. Công tác này giúp tất cả các bên liên quan gồm NPA/RENEW, Tổ chức MAG, Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam, và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có cái nhìn tổng thể về tình hình ô nhiễm bom mìn, vật nổ ở Quảng Trị nhằm hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả các nguồn lực rà phá.

Bản đồ mô tả tiến độ rà phá các khu vực khẳng định nguy hiểm của các tổ chức phi chính phủ quốc tế tính đến 16/4/2023.

NPA sẽ tổ chức một cuộc họp tổng kết tiến độ/kết quả với Trung tâm Hành động Bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) và báo cáo hoàn thành Khảo sát dấu vết bom đạn chùm cuối cùng sẽ được trình bày tại Quảng Trị ngày 22/5/2023.

Chương trình khảo sát và rà phá của NPA/RENEW tại Quảng Trị được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Loading