Home > Tin tức > Gia hạn thông báo tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị điện tử

Thực hiện kế hoạch Dự án “Hỗ trợ Nạn nhân và Người khuyết tật & Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật” do Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ giai đoạn 2022-2023, Chương trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn, vật nổ (EORE) Dự án RENEW tổ chức mời chào hàng cạnh tranh tìm kiếm các đơn vị quan tâm cung cấp thiết bị điện tử. Thông tin chi tiết vui lòng xem ở đây.

Loading