Home > Tin tức > Dự án RENEW triển khai hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn dựa vào cộng đồng

Khe Sanh, Quảng Trị (21-04-2017) — Hơn 40 học sinh của trường Tiểu học Tân Long mới đây trải nghiệm một hoạt động ngoại khóa về chủ đề phòng tránh tai nạn bom mìn thú vị và bổ ích tại Di tích lịch sử sân bay Tà Cơn, thị trấn Khe Sanh.

Phối hợp với Huyện đoàn Hướng Hóa và các giáo viên trường Tiểu học Tân Long, Dự án RENEW đã đưa đưa các em học sinh đến thăm điểm di tích lịch sử, cách trường học khoảng 15km. Tại đây các em có cơ hội tìm hiểu lịch sử và nâng cao nhận thức về hiểm họa bom mìn và cách phòng tránh tai nạn thương tích.

Chương trình Giáo dục Nguy cơ bom mìn của RENEW đang thưc hiện tại Quảng Trị do Cơ quan Viện trợ Ireland tài trợ.

 

Loading