Home > Tin tức > Diễu hành thông điệp an toàn phòng tránh tai nạn bom mìn

Cam Lộ, 30/10/2009

 Hơn 200 đoàn viên dùng xe máy với nhiều cờ, băng rôn khẩu hiệu và loa diễu hành qua các con đường chính của huyện Cam Lộ tuần qua để tuyên truyền thông điệp an toàn về nguy cơ bom mìn và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ. Được tổ chức bởi Đoàn thanh niên, cuộc hành hành nhằm khuyến khích người dân địa phương chủ động tham gia vào các hoạt động giáo dục nguy cơ bom mìn dựa vào cộng đồng.

[clear]

1. Youth Union members and local officials gather to watch the MRE parade pass by. 2. MRE parade following all main roads to reach into every area of the district.

1. Đoàn thanh niên và quan chức địa phương dự triển khai diễu hành
2. Đoàn diễu hành giáo dục nguy cơ bom mìn đến mọi vùng trong huyện2. MRE parade following all main roads to reach into every area of the district.

Từ trung tâm huyện Cam Lộ, đoàn diễu hành đi qua các trục đường dẫn đến toàn bộ 9 xã, thị trấn trong khi các đoàn viên thanh niên phát tờ rơi cho người qua đường và tuyên truyền thông điệp an toàn qua băng rôn cầm tay và hệ thống loa máy. Trên đường đi, 4000 tờ rơi đã được phát đến tay dân chúng. Cô Nguyễn Thị Hương, Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ, nói rằng diễu hành giáo dục nguy cơ bom mìn đã nâng cao nhận thức của người dân địa phương về nhu cầu phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn và khuyến khích người dân ủng hộ các hoạt động rà phá bom mìn lưu động trên địa bàn huyện.

Trong tám tháng qua, sự phối hợp giữa Dự án RENEW và Huyện đoàn Cam Lộ đã góp phần đáng kể giảm thiểu mối đe doa của bom mìn, vật nổ còn sót lại ở các vùng bị nhiễm bom mìn. Với ngân sách từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình hợp tác này đã thiết lập được một hệ thống báo cáo cộng đồng để hỗ trợ hoạt động rà phá lưu động của hai đội rà phá lưu động phản ứng nhanh.

Hai đội này được triển khai vào tháng 6 năm 2008 trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác giữa Dự án RENEW và Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy.

Với nòng cốt là các cán bộ đoàn chủ chốt từ 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, hệ thống giáo dục nguy cơ bom mìn/báo cáo cộng động đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cộng đồng người dân trong các hoạt động an toàn bom mìn, vật nổ, kết quả là nhận thức của người dân được nâng cao. Trong vòng một khoảng thời gian ngắn kể từ khi chương trình này được triển khai vào tháng 3 năm 2009, khoảng 8,000 trẻ em và người lớn đã tiếp cận nội dung về giáo dục nguy cơ bom mìn. Điều quan trọng hơn là, hệ thống giáo dục nguy cơ bom mìn/báo cáo cộng đồng này đã giúp thiết lập một cơ chế báo cáo phát hiện bom mìn, vật nổ cho đội rà phá lưu động triển khai hoạt động thực địa, xử lý di dời hoặc hủy an toàn bom mìn, vật nổ tại chỗ – vốn là mối đe dọa đến mạng sống và hoạt động hàng ngày của người dân kể từ chiến tranh kết thúc. Cho đến nay thông qua thông tin do người dân địa phương báo cáo, đội rà phá lưu động của Dự án RENEW đã tiến hành 376 nhiệm vụ thực địa, hủy nổ an toàn 855 bom, đạn các loại.
Huyện Cam Lộ là một trong những khu vực ô nhiễm bom mìn nhiều nhất của tỉnh Quảng Trị. Bom mìn, vật nổ còn sót lại chiếm đến 51% tổng diện tích của huyện. Mặc dù chính quyền, quân đội và các tổ chức phi chính phủ đã có nhiều nỗ lực rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn tiếp tục đe dọa người dân địa phương. Mức độ ô nhiễm cao cần đến công tác rà phá hiện trường – như hoạt động rà phá lưu động phản ứng nhanh đang được Dự án RENEW phối hợp Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy thực hiện – và các hoạt động nâng cao nhận thức. Như Bí thư huyện đoàn Cam Lộ nhận định, điều quan trọng là phải liên tục tăng cường các thông điệp giáo dục nguy cơ bom mìn đến với người dân.

 3,136 total views,  1 views today