Home > Tin tức > Đại biểu hội thảo được thông báo Quảng Trị đang trên đường trở thành tỉnh đầu tiên ở Việt Nam tuyên bố an toàn khỏi tác động bom mìn

Chính quyền tổ chức hội thảo đánh giá Kế hoạch Hành động Bom mìn giai đoạn 2016-2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Khắc phục hậu quả bom mìn, chủ trì phiên thảo luận tại hội thảo. Đông Hà, 14/6/2019. Ảnh: Hiền Ngô/RENEW-NPA

Đông Hà, Quảng Trị (18/6/2019) – Quảng Trị mong đợi trở thành tỉnh đầu tiên ở Việt Nam được tuyên bố an toàn khỏi tác động của bom mìn chưa nổ chỉ trong 6 năm nữa, các đại biểu được thông báo tại một hội thảo được tổ chức ở Đông Hà hôm thứ Sáu, 14/6/2019.

Được tài trợ bởi Bộ Phát triển Vương quốc Anh thông qua Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA), hội thảo là dịp đầu tiên cho chính quyền tỉnh và các tổ chức hành động bom mìn và các cơ quan địa phương có liên quan rà soát và đánh giá thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn được ban hành cho giai đoạn 2016-2025. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam ban hành một chiến lược như thế nhằm giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người dân và cản trở phát triển.

Ban Chỉ đạo Khắc phục Hậu quả Bom mìn tỉnh (BCĐ) phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) tổ chức hội thảo với sự tham gia của đại diện các Sở Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, cũng như chính quyền địa phương và các tổ chức NGO quốc tế Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN), Nhóm Tư vấn Bom mìn (MAG), NPA, và Dự án Phục hồi Môi trường và Khắc phục Hậu quả chiến tranh (RENEW).

Quản lý Hoạt động Chương trình Khảo sát và Rà phá Dự án RENEW-NPA Nguyễn Thị Diệu Linh tham gia thảo luận tại hội thảo. Đông Hà, 14/6/2019. Ảnh: Hiền Ngô/RENEW-NPA

Sau khi xem xét và thảo luận các nỗ lực từ năm 2016 đến nay, các đại biểu hội thảo  nhất trí chương trình khắc phục hậu quả bom mìn trong giai đoạn 2016-2019 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt những điểm nổi bật sau đây:

  • QTMAC được thành lập và đưa vào hoạt động, và đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực hành động bom mìn nhân đạo với kết quả điều phối tốt hơn các nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn.
  • Xây dựng và hoàn thiện một cơ sở dữ liệu hành động bom mìn theo tiêu chuẩn quốc tế,
  • Gần 1.000 nhân viên địa phương được đào tạo theo Tiêu chuẩn Hành động Bom mìn Quốc tế. Đây là nguồn lực quan trọng cho việc hoàn thành mục tiêu làm cho Quảng Trị an toàn vào năm 2025, sau thời gian này sẽ chuyển sang quản lý rủi ro về bom mìn.
  • Tại Quảng Trị, khắc phục hậu quả bom mìn được lồng ghép với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.
  • Trên 5.750 ha đất được rà phá bom mìn và bàn giao cho phát triển và mở rộng nông nghiệp. Đối với một tỉnh thuần nông như Quảng Trị nơi có 75% dân số sống bằng nghề nông, việc giải phóng đất an toàn như này là rất quan trọng cho người dân.
  • Các đội lưu động của MAG, PTVN, RENEW-NPA và công binh quân sự tỉnh đã thực hiện 13.000 nhiệm vụ phản ứng nhanh đối với các cuộc gọi báo phát hiện bom mìn của người dân, kết quả là phá hủy an toàn trên 100.000 vật liệu nổ.
  • Thương vong do bom mìn chưa nổ đã giảm rõ rệt trong những năm gần đây. Từ ba trường hợp bị thương năm 20017, Quảng Trị ghi nhận không có tai nạn năm 2018, một kỷ lục kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975.

“Có được kết quả đáng khích lệ này là nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo và sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trên địa bàn,” Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng BCĐ nói. “Sự ủng hộ cao của chính quyền trung ương về mặt thể chế và nguồn tài trợ tiếp tục từ Bộ Ngoại giao Mỹ, DFID, Cơ quan Viện trợ Ireland và các nhà tài trợ khác đã dẫn đến các kết quả này,” ông Nam ghi nhận.

Chính quyền tỉnh đánh giá cao sự hợp tác của MAG, PTVN và RENEW-NPA và ghi nhận rằng sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ với QTMAC và cơ quan liên quan là quan trọng để thực hiện tốt kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn của tỉnh.

Lưu ý các đại biểu hội thảo về mục tiêu Quảng Trị sẽ được tuyên bố an toàn khỏi tác động bom mìn trong 6 năm nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trích dẫn ông Jerry Guilbert, Chủ nhiệm các Chương trình Tháo gỡ và Giải trừ Vũ khí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã nói, “Mô hình Quảng Trị không chỉ là một mô hình thành công cho Việt Nam và Đông Nam Á. Thực sự đây là một mô hình thành công cho toàn thế giới.”

Loading