Home > Tin tức > Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Ở Việt Nam, tỷ lệ người khuyết tật (NKT) chiếm khoảng 7% dân số, tương đương với khoảng 6,2 triệu NKT. Bên cạnh đó có khoảng 13% dân số, tức là khoảng 12 triệu người sống chung trong hộ gia đình có NKT. Hơn 80% NKT sống tại cộng đồng.

NKT thường có sức đề kháng giảm, khả năng chống đỡ bệnh tật kém, dễ mắc bệnh và nếu mắc thì diễn biến bệnh thường nặng hơn người bình thường, đặc biệt đối với nhóm NKT có mức độ khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng. Vì vậy, việc phòng chống Covid-19 đối với NKT là rất quan trọng.

Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng” tại Quyết định số 1773/QĐ-BYT ngày 20/4/2020.

Sổ tay này dùng cho đối tượng sử sụng là NKT, thành viên gia đình NKT, người chăm sóc hỗ trợ NKT, cán bộ y tế, Tổ chức NKT và Tổ chức vì NKT.

Tải Sổ tay tại đây.

 190 total views,  1 views today