Home > Who we are > Nhân sự, Operations > Trương Công VŨ
Trương Công VŨ
Đội trưởng, Đội khảo sát dấu vết bom chùm số 1