Home > Who we are > Nhân sự, Operations > Trần Văn QUỐC
Trần Văn QUỐC
Đội trưởng, Đội khảo sát dấu vết bom chùm số 21