Home > Who we are > Nhân sự > Nguyễn Nhuận BÌNH
Nguyễn Nhuận BÌNH
Đội trưởng, Đội khảo sát dấu vết bom chùm số 12
  • Đội trưởng, Đội khảo sát dấu vết bom chùm số 12
  • Nhân sự