Home > Who we are > Nhân sự, Operations > Đinh Ngọc VIỄN
Đinh Ngọc VIỄN
Đội trưởng, Đội khảo sát dấu vết bom chùm 11