Home > Tin tức > Gia hạn: Thông báo mời chào hàng xe lắc, xe lăn và nạng cạnh tranh

Đông Hà, Quảng Trị (21-12-2021) — Chương trình Hỗ trợ nạn nhân/Người khuyết tật Dự án RENEW gia hạn Thông báo mời chào hàng xe lắc, xe lăn, và nạng cạnh tranh để thực hiện Dự án “Hỗ trợ nạn nhân và Người khuyết tật & Giáo dục Nguy cơ bom mìn/Mạng lưới báo cáo bom mìn dựa vào cộng đồng hỗ trợ hoạt động hủy nổ lưu động và khảo sát kỹ thuật” do Cơ quan Viện trợ Ireland tài trợ đến 16h30 ngày 22/12/2021.

Vui lòng xem thêm chi tiết về Thông báo mời chào hàng xe lắc tại đây.

Vui lòng xem thêm chi tiết về Thông báo mời chào hàng xe lăn, nạng tại đây.

Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001, có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh. Dự án RENEW là tổ chức hành động bom mìn toàn diện duy nhất ở Việt Nam lồng ghép khảo sát và rà phá bom mìn, giáo dục nguy cơ, và hỗ trợ nạn nhân trong  một chương trình điều phối hành động.      

 7,413 total views,  1 views today